Adressen

Debiteuren, crediteuren, verwijderingsbedrijven en alle andere adressen, in één lijst. Adressen worden op verscheidene plaatsen in het programma gebruikt. O.a. in wagenkaarten en facturen.